Kotlin Dersleri 3 - Diziler

Kotlin Dersleri 3 – Diziler (Arrays)

Merhaba arkadaşlar.

Bu yazımızda Kotlin dilinde ki diziler konusuna bakacağız. Kısaca dizileri tanımlamak gerekirse; aynı tipten veriyi bir arada saklayan veri yapılarına denir. Boyutları sabittir ve değerleri değişebilirdir.

Kotlinde birden fazla dizi oluşturma yöntemi vardır. Bunlardan ilkine bakarak başlayalım.

Aşağıdaki tanımlama yöntemleri ile çeşitli diziler oluşturduk.

// Integer tipinde uzunluğu 10 olan bir dizi oluşturduk. 
// Başlangıç değeri olarak tüm elemanlarına hepsine 0 atadık.
val intArray = Array<Int>(10){0}
// String tipinde 10 elemanlı bir dizi oluşturduk.
// Başlangıç değeri olarak hepsine boş string atadık.
val stringArray = Array<String>(10){""} 
    
val doubleArray = Array<Double>(5){1.0}

arrayOf yöntemiyle dizi oluşturma

// arrayOf kotlin içinde bulunan bir başka dizi oluşturma metotudur.
val chars = arrayOf('A','B','C') 
// istersek arrayOf içerisine dizi tipini belirtebiliriz.
val ints = arrayOf<Int>(1,2,3) 

Kotlin üzerinde bulunan diğer yöntem ise primitive typeler için hazırlanmış özel metotlardır.
Bu tip tanımlamalarda initial value vermemize gerek yoktur. Performans olarak daha hızlı çalışmaktadırlar. Bu metotlardan bazıları; IntArray(), ShortArray(), LongArray()…

Continue reading