Kotlin Dersleri 3 - Diziler

Kotlin Dersleri 3 – Diziler (Arrays)

Merhaba arkadaşlar.

Bu yazımızda Kotlin dilinde ki diziler konusuna bakacağız. Kısaca dizileri tanımlamak gerekirse; aynı tipten veriyi bir arada saklayan veri yapılarına denir. Boyutları sabittir ve değerleri değişebilirdir.

Kotlinde birden fazla dizi oluşturma yöntemi vardır. Bunlardan ilkine bakarak başlayalım.

Aşağıdaki tanımlama yöntemleri ile çeşitli diziler oluşturduk.

// Integer tipinde uzunluğu 10 olan bir dizi oluşturduk. 
// Başlangıç değeri olarak tüm elemanlarına hepsine 0 atadık.
val intArray = Array<Int>(10){0}
// String tipinde 10 elemanlı bir dizi oluşturduk.
// Başlangıç değeri olarak hepsine boş string atadık.
val stringArray = Array<String>(10){""} 
    
val doubleArray = Array<Double>(5){1.0}

arrayOf yöntemiyle dizi oluşturma

// arrayOf kotlin içinde bulunan bir başka dizi oluşturma metotudur.
val chars = arrayOf('A','B','C') 
// istersek arrayOf içerisine dizi tipini belirtebiliriz.
val ints = arrayOf<Int>(1,2,3) 

Kotlin üzerinde bulunan diğer yöntem ise primitive typeler için hazırlanmış özel metotlardır.
Bu tip tanımlamalarda initial value vermemize gerek yoktur. Performans olarak daha hızlı çalışmaktadırlar. Bu metotlardan bazıları; IntArray(), ShortArray(), LongArray()…

// Default değer vermemize gerek kalmadı.
val nonDefaultIntArray = IntArray(10) 

Dizilere değer atama işlemleri

val numbersArray = Array<Int>(10){0};
// İlk değere tekrardan 0 atadık.
//(Öğrenme amaçlı tekrardan yazdık yoksa yukarıda default olarak zaten 0 verdik.)
numbersArray[0] = 0
// İkinci değere 1 atadık ve sırasıyla 0 dan 10a kadar tüm değerleri ekliyoruz.
numbersArray[1] = 1 
numbersArray[2] = 2
numbersArray[3] = 3
numbersArray[4] = 4
numbersArray[5] = 5
numbersArray[6] = 6
numbersArray[7] = 7
numbersArray[8] = 8
numbersArray[9] = 9
// 10 yazmadık çünkü diziler 0 dan başlar. 
// Sıfırı da sayarsanız 10 eleman olduğunu görebilirsiniz.

set() metodu ile değer atama işlemleri

 val stringsArray = Array<String>(4){""}
// Set metodu iki parametle almaktadır. 
// Birinci parametre hangi sıraya ekleyeceğimiz. 
// İkinci parametre ise eklemek istediğimiz değer.
stringsArray.set(0,"A") 
stringsArray.set(1,"B")
stringsArray.set(2,"C")
stringsArray.set(3,"D")

Dizilerdeki değerlere ulaşma ve ekrana yazdırma

// Dizinin ilk elemanı olan A değerini ekrana yazdırıyoruz.
println(stringsArray[0])
// Dizinin üçüncü elemanı olan C değerimizi basacaktır.
println(stringsArray[2]) 

get() metodu ile dizilerde ki değerlere ulaşma

// get metodu integer parametre almaktadır. 
// Hangi sıradaki dizi elemanını çekmek istiyorsak onun index sırasını girmemiz gerekmektedir.
println(stringsArray.get(1)) // Ekrana B değerini basacaktır.

Bu yazımızda Kotlin dilinde ki dizi tanımlama yöntemlerini öğrenmiş olduk.

Bir sonraki yazılarımda görüşmek üzere.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>